Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNE) din România este un organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare (art. 5-8 din Legea 206/2004). Secretariatul tehnic al CNE este asigurat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţificăaflaţi mai multe

CNE are ca atribuţie principală analiza sesizărilor de abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, şi în cazurile în care constată că au avut loc abateri, recomandarea de sancţiuni către autorităţile competente, conform legii. Pentru detalii privind cadrul legal, selectaţi “Cadru legal” mai sus.

Noutăţi

NEW:   Astăzi, 19 septembrie 2016, a început consultarea publică pentru membrii Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) – 19.09.2016 14:11

Apel deschis de candidaturi – selecţia noilor membri CNECSDTI – 22.07.2016 12:00

 

.